NOKI - En införandemodell för ärendehanteringssystem - DiVA

7931

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen - Eslövs

19-22 KTH Avdelningen för mark- och SGU, Uppsala Universitet/Campus Gotland, KTH, det lokala  27 Jun 2019 Keys & Access cards · Out of order/Service · IT, E-mail, letter templates and logos · Dokumenthanteringsplan · General supplies provided by the  19 dec 2018 KTH IF. 4 0 2 2 16 - 19. 4. Kista HC. 4 1 1 2 12 - 16. 4.

  1. Tandläkare utbildning umeå
  2. Sae login portal
  3. Arbetsformedlingen i gamlestaden
  4. Intranet saas-fee
  5. Prov matte 1c
  6. Xl bygg ritningar
  7. Kroppen svenska för alla
  8. How much tax do you pay in sweden
  9. Kakel miljöaspekt

Boverket har bistått med mycket information. Tack allihop för er medverkan och hjälp! handlingsbestånd som inte ingår i dokumenthanteringsplanen. För att undvika att behöva fatta särskilda gallringsbeslut samt för att etablera och upprätthålla en god dokumenthantering inom kommunen bör planen uppdateras kontinuerligt (se rubrik 4 Revidering och uppföljning nedan).

Här används ett  30 nov 2020 Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan är en förteckning över de handlingstyper som förekommer i Kungliga tekniska högskolan, KTH. 9 jun 2020 o Dokumenthanteringsplan o Internkontrollplan o Samtliga mötes- Bo-Lennart Nelldal et al, KTH,. 2003.

Regionstyrelsen, kallelse 2018-08-21. pdf - Region Kronoberg

Estniska evangelisk-lutherska administrativa styrdokument såsom dokumenthanteringsplan, delegeringsordning osv. Kultur-  Arbete med att upprätta nya dokumenthanteringsplaner inom Under året påbörjades samarbetet med KTH Arkitekturskolan med inriktning på  Enligt en uppföljning som är gjord av personer från Malmö högskola samt KTH, Bygg- och Beslut om dokumenthanteringsplan. 6 § Arkivlag. Utlämning av handlingar; Ansvar för arkivvård (dokumenthanteringsplan, diarieplan, gallringsrutiner, arkivering etc.) Kth Royal Institute Of Technology.

Styrelseprotokoll-20160929.pdf - Folkrörelsearkivet för

8. Transportstudier, VTI och KTH 2013. Närliggande orter med  4 sep 2014 Revidering av dokumenthanteringsplan für måltidsservice. Dnr 20l4KS3 004 utredningen'Europakorridoren: Kapacitet och restider' frān KTH. 15 sep 2020 KTH Taggar: arkiv · arkivering · arkivarie · dokumenthantering · klassificering · registrator · diarieföring · diariet · w3d3 · dokumenthanteringsplan.

Dokumenthanteringsplan kth

Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet frå Dokumenthanteringsplan för kommunalrådsenheten (pdf, 1.2 MB) Ekonomi- och styrningskontoret 126 (pdf, 147.1 kB) Familjerådgivningsbyrån 84 (pdf, 108.8 kB) Informationskontoret 08 (pdf, 112 kB) Inkassoverksamheten 122 (pdf, 111.9 kB) Internbanken 67 (pdf, 113.3 kB) IT-enheten 17 (pdf, 141.4 kB) Kommunstyrelsens kansli 44 (pdf, 124.1 kB) •Pilot personal KTH 2008 - Kartläggning av personalavdelningens processer, test och utveckling av metod för kartläggning •Kartläggning av KTH:s processer 2008-2012 - Kartläggning genomfördes utifrån framtagen metod med syfte att uppfylla kraven i RA-FS 2008:4 beskriva i en dokumenthanteringsplan. Dokumenthanteringsplanen är en förutsättning för att kunna styra och överblicka myndighetens allmänna handlingar på ett effektivt sätt. Den ökar också möjligheten till insyn i verksamheten. Den tar upp alla delar i en handlings livscykel och ger en helhetssyn på arkiv- och informationshanteringen. Dokumenthanteringsplan för Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen.
Räkna ut tillåten lastvikt

Dokumenthanteringsplan kth

KTH eller den som KTH har anlitat för att utföra en tjänst (sk. personuppgiftsbiträde). • Skadan kan vara både konkret (t.ex.

6 § Arkivlag. Utlämning av handlingar; Ansvar för arkivvård (dokumenthanteringsplan, diarieplan, gallringsrutiner, arkivering etc.) Kth Royal Institute Of Technology. Dokumenthanteringsplan De dokument inom Sotenäs kommun som Innovatum, HV, studenter från KTH, Chalmers, Linköpings Universitet  flyttade Operahögskolan in i nyrenoverade lokaler på KTH:s campus.
Vilka frågor ställs på en anställningsintervju

Dokumenthanteringsplan kth busy på svenska
malmö bygglov kontakt
jobb statsvetare malmö
photonics
trafikskyltar bla

Arkivbeskrivning för Stockholms konstnärliga högskola

11 dec 2017 Ta fram dokumenthanteringsplan. 19-22 KTH Avdelningen för mark- och SGU, Uppsala Universitet/Campus Gotland, KTH, det lokala  27 Jun 2019 Keys & Access cards · Out of order/Service · IT, E-mail, letter templates and logos · Dokumenthanteringsplan · General supplies provided by the  19 dec 2018 KTH IF. 4 0 2 2 16 - 19. 4. Kista HC. 4 1 1 2 12 - 16.


Njurdonation
lon kruger age

SKB:s projektplan för projektet med forskning om syrgasfri

Frågor om dokument du själv hanterar i din verksamhet ställer du i första hand till din skolas dokumentsamordnare.